OZNAM o konaní rodičovského združenia

publikoval admin , piatok, 07/09/2018 - 11:22
Oznamujeme všetkým rodičom, že rodičovské združenie sa uskutoční v stredu 26.09.2018. O 16.00 hod. sa uskutoční v aule plenárne zasadnutie (vyhodnotenie činnosti RZ minulého školského roka, schvaľovanie rozpočtu na tento školský rok). O 16.30 hod. budú pokračovať rodičovské schôdze v triedach s triednymi učiteľmi a o 17.00 hod. sa stretnú v zborovni školy triedni dôverníci (voľba predsedu Združenia, voľby do Rady školy zástupcu rodičov). Ing. Veronika Mereiderová, koordinátor pre prácu s Radou rodičov.

Verejné obstarávanie

publikoval admin , piatok, 29/06/2018 - 12:21

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, OSTROVSKÉHO 1, KOŠICE

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Predmet zákazky:
„SOŠ Ostrovského 1 Košice - Stavebné úpravy odborných učební pre praktické vyučovanie v objekte vedenia a výučby a v objekte dielní na Dunajskej“