Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia v Strednej odbornej škole Ostrovského 1, Košice

publikoval admin , streda, 08/11/2017 - 08:14

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice, ako správca majetku Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“), na základe Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinného od 01.01.2016 a v zmysle prílohy č. 1 Pravidlá nájmu športových zariadení, ponúka na prenájom