dnes je:22.06.2017   čas:18:33   meniny má:Paulína   zajtra oslavuje:Sidónia
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
vložené:  2016-01-17
„Rozšírme si zahraničné obzory“ Erasmus 2015

Výzva: 2015 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov; číslo zmluvy 2015-1-SK01-KA102-008634.

Žiaci 4. ročníka študijných odborov obchodná akadémia (11 žiakov) a technické lýceum (11 žiakov) sa zúčastnili zahraničnej odbornej stáže vo Viedni (Rakúsko). Projekt sa realizoval v termíne od 02.11.2015 do 22.11.2015.
Prínos projektu pre žiakov:

V odbore obchodná akadémia:

Rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností žiakov v oblasti ekonomickej, marketingovej a personálnej agendy:
- spracovanie obchodných listov a osobných v cudzom jazyku ( napr. dopyt, ponuka, objednávka, reklamácia, blahoželanie, pozvánka,...),
- spracovanie vnútroorganizačných písomností v cudzom jazyku ( zápisnica, obežník, smernica,...),
- vedenie ekonomickej agendy v cudzom jazyku (príjem, spracovanie a archivácia písomností),
- vystavenie a spracovanie účtovných dokladov v cudzom jazyku a podľa platnej legislatívy danej krajiny (faktúra, pokladničné doklady, skladové karty,...),
- spracovanie marketingových písomností v cudzom jazyku,
- spracovanie personálnej agendy v cudzom jazyku (inzerát, pracovná zmluva, mzdové listy, kariérny postup, hodnotenie, odmeňovanie , motivácia a stimulácia zamestnancov)
- oboznámenie sa s vedením účtovníctva, s ekonomickým softvérom používaným firmami, s daňovým a odvodovým systémom v Rakúsku,
- zlepšenie jazykových kompetencií v bežnej, ale najmä odbornej komunikácii v nemeckom jazyku.


V odbore technické lýceum:
Rozšírenie a zdokonalenie praktických zručností žiakov v týchto činnostiach:
- práca s materiálmi a informáciami o kúpe a predaji nehnuteľností v nemeckom jazyku,
- oboznámenie sa so zásadami priamej komunikácie a komunikácie prostredníctvom mailov so zákazníkom,
- účasť na obhliadke nehnuteľnosti spolu s realitným maklérom,
- práca na vyhotovení fotodokumentácie nehnuteľnosti,
- oboznámenie sa s trhom s nehnuteľnosťami, s tvorboureálnej ceny nehnuteľnosti,s postupom prevodu nehnuteľnosti do osobného vlastníctva a s tvorbou zmlúv (exkluzívna a nájomná zmluva, zmluva o budúcej zmluve kúpnej znluve, zmluva o kúpe a predaji),
- získanie reálnej predstavy o vedomostiach, zručnostiach a praktických skúsenostiach realitného makléra v zahraničí a praktických skúseností z fungovania realitnej kancelárie v zahraničí,
- zlepšenie jazykových kompetencií v bežnej, ale najmä odbornej komunikácii v nemeckom jazyku.

fotogalériu si môžete pozrieť tu:

Správy z Viedne (kapitánsky denník) si môžete stiahnuť tu:

Bulletin z Viedne si môžete stiahnuť tu:» najaktuálnejšie oznamy     » staršie oznamy
Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist