publikoval admin , streda, 11/04/2018 - 10:33

   

logo os

 logo ksk logo COVaP              

   

 

Stredná odborná škola – Centrum odborného vzdelávania,  Ostrovského 1 v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

                               vyhlasuje

 

7. ročník grafickej súťe o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických (vektorových resp. bitmapových) programoch

Téma:      Live your dream - Ži svoj sen         

Uzávierka súťaže:  08. 06. 2018

Podmienky súťaže:

 

 • Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK od 15 do 20 rokov.
 • Od jedného autora môže byť do súťaže poslaná najviac  jedna práca.
 • Použitá môže byť len počítačová grafika – plagát.
 • Súťažné práce prosíme zasielať do súťaže výlučne elektronicky, formou prílohy mailu, alebo v prípade väčších súborov uložením súboru na ľubovolný server (Google drive, Dropbox...) vo formáte JPG, PDF, max. veľkosť súboru  10 MB.
 • Ku všetkým súťažným prácam musia byť priložené vyplnené prihlášky (oskenované aj s pečiatkou a podpismi).
 • Každá súťažná práca musí mať v prihláške vyplnenú kolonku „Popis práce-myšlienka“.
 • Pri hodnotení súťažných prác sa bude brať do úvahy, výtvarné stvárnenie, originalita a úroveň počítačového spracovania myšlienky.
 • Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, umelecké odborné školy a odborné školy
 • Vybraté práce budú vytlačené a vystavené v rámci výstavy v priestoroch COV pri SOŠ, Ostrovského 1

v Košiciach, organizátori si vyhradzujú právo na výber vystavených prác.

 • Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy sa uskutoční koncom  júna 2018 v priestoroch SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach , o presnom začiatku podujatia Vás budeme včas informovať
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na reprodukovanie zaslaných prác v propagačných materiáloch školy
 • Do súťaže nebudú zaradené práce, ktorých podstatu budú tvoriť prvky viditeľne skopírované z internetu

Súťažné kategórie:

 1. Umelecké odborné školy:

Počítačová grafika - plagát: formát A4, rozlíšenie 300dpi, farebný model CMYK

 1. Odborné školy:

Počítačová grafika - plagát: formát A4, rozlíšenie 300dpi, farebný model CMYK

 

Putovný pohár získa škola, ktorej žiak sa umiestni na prvom mieste.

Tri najlepšie práce  budú odmenené. Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke

www.ostrovskeho.sk

Organizátor si vyhradzuje právo na výber hodnotených prác a právo neudeliť prvé miesto.

 

Súťažné práce posielajte prosím na adresu: sutaz.ostrovskeho@gmail.com do 08. 06. 2018

Prihlášku si stiahnite v prílohe pod článkom.