dnes je:22.06.2017   čas:18:33   meniny má:Paulína   zajtra oslavuje:Sidónia
Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice
Stredná odborná škola
Ostrovského 1, Košice
Centrum odborného vzdelávania pre informačné a sieťové technológie
prihlásenie do vnútroškolského informačného systému
Puzzle. V každom z nás vytvára asociáciu skladania. Stovky malých kúskov. Až ich poskladaním získame obraz. Harmóniu. A práve toto slovo je súčasťou nielen loga školy, ale je ukotvené v jej základných prioritách. Len človek vyrastajúci v harmonickom prostredí, obohatený materiálne i duchovne, dokáže vytvárať hodnoty pre seba i pre ostatných okolo.
budova teoretického vyučovania
Organizácia školského roka - termínový kalendár pre šk.r. 2016/2017
Zasadnutia pedagogických rád:
05.09.2016 pondelok úvodná PR
15.11.2016 utorok klasifikacná porada štvrtrocná
25.01.2017 streda klasifikacná porada polrocná
20.04.2017 štvrtok klasifikacná porada trištvrtrocná
10.05.2017 streda klasifikacná porada 4. rocníkov
22.06.2017 štvrtok klasifikacná porada 2. polrok
30.06.2017 piatok vyhodnocovacia pedag. rada

Zasadnutia pedagogických trojek:
03.10.2016 pondelok
07.11.2016 pondelok
05.12.2016 pondelok
09.01.2017 pondelok
06.02.2017 pondelok
13.03.2017 pondelok
03.04.2017 pondelok
15.05.2017 pondelok
05.06.2017 pondelok

Porady úseku TV:
05.10.2016 streda
02.11.2016 streda
07.12.2016 streda
11.01.2017 streda
01.02.2017 streda
01.03.2017 streda
05.04.2017 streda
03.05.2017 streda
07.06.2017 streda

Náhradný termín maturitných skúšok:
07.09. 2016 – opravný termín ECMS + PFICMS
20.09. 2016 – interná casť MS

Vyucovanie:
Vyucovanie v 1.polroku zacína 05.09.2016 – pondelok,koncí 31.01.2017 – utorok
Vyucovanie v 2.polroku zacína 01.02.2017 - streda,koncí 30.06.2017 – piatok

Školské prázdniny:

Jesenné prázdniny:
zacínajú 28.10.2016 – piatok
koncia 31.10.2016 – pondelok
vyucovanie zacína 02.11.2016 – streda

Vianocné prázdniny:
zacínajú 23.12.2016 – piatok
koncia 05.01.2017 – štvrtok
vyucovanie zacína 09.01.2017 – pondelok

Polrocné prázdniny:
zacínajú 03.02.2017 – piatok
vyucovanie zacína 06.02.2017 - pondelok

Jarné prázdniny:
zacínajú 06.03.2017 – pondelok
koncia 10.03.2017 - piatok
vyucovanie zacína 13.03.2017 - pondelok

Velkonocné prázdniny:
zacínajú 13.04.2017 – štvrtok
koncia 18.04.2017 – utorok
vyucovanie zacína 19.04.2017- streda

Letné prázdniny:
zacínajú 03.07.2017 - pondelok
koncia 31.08.2017 - štvrtok
vyucovanie zacína 04.09.2017 - pondelok

Vydávanie vysvedcení:
31.01.2017 – utorok - polrocné
30.06.2017 – piatok – koncorocné

Termíny zasadnutí združenia rodicov:
05.10.2016 streda plenárne zasadnutie+triedne schôdze o 16.00 hod.
11.01.2017 streda triedne schôdze o 16.00 hod.
05.04.2017 streda triedne schôdze o 16.00 hod.
07.06.2017 streda triedne schôdze o 16.00 hod.

Talentové skúšky:
28.03.2017 – utorok

Prijímacie konanie – denné štúdium:
I. kolo – 09.05.2017 a 11.05.2017 (utorok a štvrtok)
II. kolo – 20.06.2017 (utorok)

Maturitné skúšky:
14.03.2017 – EC + PFIC slovenský jazyk a literatúra - utorok
15.03.2017 – EC + PFIC anglický jazyk a nemecký jazyk - streda
16.03.2017 – EC + PFIC matematika - štvrtok
24.04.2017 – 26.04.2017 – PCOZ MS
15.05.- 19.05.2017 – Akademický týžden
22.05.-26.05.2017 – ústna forma IC

Vyradenie študentov:
30.05.2017 - utorok


Kurz na ochranu života a zdravia:
23.05.2017 - 25.05.2017


Zaujímavé odkazy:
Ministerstvo školstva SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Školské výpočtové stredisko
Projekt Infovek Slovensko
Košický samosprávny kraj
Náš partner:
t-systems Slovak Telekom
CISCO Akadémia
aptech
GOOGLE
GOOGLE
rwe.sk
it-skola
asit
ist
iso 9001:2008
© 2003 - 2017 Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - all rights reserved, valid (x)html,
systém pre aktualizáciu a správu obsahu: TOKYs CMS, TOPlist