publikoval admin , utorok, 08/02/2022 - 12:08

Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že dňa 16.02.2022 budeme organizovať online Deň otvorených dverí v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod. Radi odpovieme na všetky vaše otázky. Tešíme sa na vás.

 

link na online DOD:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NTg2ZjJiNjEtMTRhMy00NTViLTg3YjUtMjJkZGZiNTA0YWFl@thread.v2/0?context={%22Tid%22:%22be53e4de-bca3-41d9-944f-68c960f5684d%22,%22Oid%22:%22bbb88d3c-7edf-4a01-a0e5-95f1700a854c%22}