publikoval admin , piatok, 13/09/2019 - 15:57
Beactive

V rámci Európskeho týždňa športu pod hlavičkou "Beactive" sme dňa 12.9.2019 na našej škole zorganizovali turistický pochod mestom na rekreačné stredisko Anička. Žiaci na Aničke plnili úlohy na stanovištiach (hod granátom na presnosť a prekonávanie prekážok, slalom v sťažených podmienkach a iné). Po absolvovaní úloh si zahrali futbal a volejbal, a na vyhodnotenie sme sa opäť presunuli pešou chôdzou späť do školy, kde bola akcia ukončená. Touto cestou chceme šíriť myšlienku aktívneho pohybu a zdravého životného štýlu.

Beactive

Beactive

Beactive