OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY O OBNOVENÍ PREZENČNEJ FORMY VZDELÁVANIA

publikoval admin , štvrtok, 06/05/2021 - 11:07
Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že podľa pravidiel COVID automatu vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu dňa 10. mája 2021 začína prezenčná forma vyučovania (v škole) pre všetkých žiakov (všetky ročníky). Zároveň bude od 10.5.2021 v prevádzke aj školský internát pre ubytovaných žiakov. POZOR! Dňa 10.5.2021 z dôvodu konania prijímacích skúšok udeľuje riaditeľka školy všetkým žiakom riaditeľské voľno, z toho vyplýva, že nástup žiakov do školy je v utorok 11.5.2021 a vyučovanie sa bude riadiť platným rozvrhom.

POZOR ZMENA !

publikoval admin , piatok, 30/04/2021 - 09:00
Uchádzač o štúdium na strednej škole, ktorá sa v ružovom alebo červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) sa testom nepreukazuje. Pri vstupe do budovy školy odovzdá čestné prehlásenie o bezinfekčnosti vyplnené a podpísané zákonným zástupcom uchádzača.