Erasmus+ 2017 – Odborné vedomosti a zručnosti z Európy

publikoval admin , štvrtok, 08/02/2018 - 10:54
Výzva: 2017 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, číslo zmluvy: 2017-1-SK01-KA102-035074. Účastníkmi projektu boli žiaci 4. ročníka študijných odborov 3918 M technické lýceum – realitné maklérstvo (16 žiakov) a 3447 K grafik digitálnych médií (16 žiakov). Projekt sa realizoval v termíne od 24.09.2017 do 14.10.2017 vo Viedni.

Erasmus+ 2016 - Inovatívna zahraničná prax

publikoval admin , nedeľa, 08/01/2017 - 21:48
Výzva: 2016 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcovČíslo zmluvy: 2016-1-SK01-KA102-022241. 22 žiakov 4. ročníka študijného odboru informačné a sieťové technológie sa zúčastnili zahraničnej odbornej stáže v Miláne (Taliansko). Projekt sa realizoval v termíne od 08.10.2016 do 30.10.2016.

Erasmus+ 2015 - Rozšírme si zahraničné obzory

publikoval admin , nedeľa, 17/01/2016 - 21:32
Výzva: 2015 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov; číslo zmluvy 2015-1-SK01-KA102-008634. Žiaci 4. ročníka študijných odborov obchodná akadémia (11 žiakov) a technické lýceum (11 žiakov) sa zúčastnili zahraničnej odbornej stáže vo Viedni (Rakúsko). Projekt sa realizoval v termíne od 02.11.2015 do 22.11.2015.

ERASMUS+ - Informačné technológie a počítačová grafika bez hraníc

publikoval admin , streda, 10/12/2014 - 21:18
Výzva: 2014 KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov; číslo zmluvy2014-1-SK01-KA102-000175. Žiaci 4. ročníka študijných odborov informačné a sieťové technológie (15 žiakov) a grafik digitálnych technológií (15 žiakov) sa zúčastnili zahraničnej odbornej stáže v Miláne (Taliansko).