Mobilita Leonardo daVinci - Remeslo, ktoré nepozná hranice

publikoval admin , piatok, 25/11/2011 - 20:46
Mobilita Leonardo daVinci v rámci Programu celoživotného vzdelávania – číslo zmluvy 11321 1168. Žiaci 4. ročníka študijných odborov umeleckoremeselné spracúvanie dreva a kovov sa zúčastnili odbornej zahraničnej stáže v Budapešti(Maďarsko) – 11 žiakov – v termíne od 6. do 23. novembra 2011.