Certifikáty

ISO

Utorok 29. apríla 2008 sa výrazne zapíše do histórie Strednej odbornej školy, Ostrovského 1 v Košiciach. Po úspešnom absolvovaní certifikačného procesu v súlade s normou STN EN ISO 9001:2015 slávnostne prevzalo ako prvá SOŠ na Slovensku certifikát systému riadenia spoločnosti pre činnosť „Výchova a vzdelávanie“. Certifikát je potvrdením toho, že ocenená škola si osvojila myšlienku vzťahov medzi školou a jej zákazníkmi, teda žiakmi a ich rodičmi, ako neodmysliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Vychádza z princípu, že jedine pri takomto chápaní komplexnosti im môže vyhovieť a dosahovať stále vyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania.