publikoval admin , pondelok, 16/05/2022 - 09:51

Odvolanie proti neprijatiu podpisujú obaja zákonní zástupcovia.

V prípade, že zákonní zástupcovia doručili riaditeľke školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden zákonný zástupca – v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení.

Ak má uchádzač jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nemôže  dodať oba podpisy a doručil riaditeľke školy spolu s prihláškou čestné vyhlásenie/kópiu rozhodnutia súdu, v takomto prípade podpisuje ako jeden zákonný zástupca.