Internát a stravovanie

Možnosti ubytovania na školskom internáte

Školský internát je súčasťou uzavretého školského areálu SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach. Prijímanie žiakov na ubytovanie je zabezpečované v zmysle „ Smernice o prijímaní žiakov do ŠI pri SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach“, ktorá je platná od 01.03.2017 (viď. v dokumentoch).
 

V bezprostrednej blízkosti  školského internátu je školská jedáleň a multifunkčná telocvičňa. Celý školský areál sa nachádza na sídlisku Železníky v mestskej časti Košice Juh s dostupnou mestskou hromadnou dopravou  a v blízkosti obchodného centra Cassovia .

Budova školského internátu je 5 - poschodová budova  so súčasnou ubytovacou kapacitou 139 žiakov, z toho 103 chlapcov a 36 dievčat.
Žiaci sú rozdelení do piatich výchovných skupín a sú ubytovaní na prízemí (chlapci), 1.poschodí (chlapci), 2.poschodí (chlapci), 3.poschodí (chlapci) a 5.poschodí (dievčatá) vo väčších izbách po štyroch.

 Izby sú vybavené váľandami s úložným priestorom, šatníkovými skriňami, nočnými stolíkmi a stolmi so stoličkami. Sociálne zariadenia (WC, sprchy) sú spoločné, niektoré izby majú vlastné umývadlo.

Každá výchovná skupina  má k dispozícii kultúrnu miestnosť s televízorom, kuchynku s chladničkou, mikrovlnnou rúrou a kanvicou na ohrev vody a tri priestory na stolný tenis.

Súčasťou školského areálu sú i trávnaté plochy, futbalové a multifunkčné ihrisko, ktoré žiaci využívajú na športové aktivity. Celý školský internát  je pokrytý internetovým signálom.


Smernica o prijímaní žiakov do školského internátu 

Dodatok č.1 k Smernici o prijímaní žiakov do školského internátu 

Vnútorný a organizačný poriadok školského internátu (príloha k školskému poriadku)

Režim dňa v školskom internáte.

 

Úsek výchovy mimo vyučovania (VMV)

Mgr. Danica Cibulová – vedúca VMV
 

Možnosti stravovania v školskej jedálni

Vlastné stravovacie zariadenie poskytuje možnosť celodenného stravovania žiakom ubytovaným v školskom internáte. Výška stravného pre žiakov je nasledovná:

R + D + Ol = 0,89 €
Obed = 1,12 + 0,20 € réžia = 1,32 €
Večera = 0,68 + 0,10 € réžia = 0,78 €
SPOLU : 2,69 € + 0,30 € réžia = 2,99 €

Žiakom dochádzajúcim a iných stredných škôl je podávaný obed vo výške stravného 1,12 + 0,20 réžia = 1,32 €
Pre cudzích stravníkov je cena obeda 1,12 € + 1,20 € réžia = 2,32 €
Stravníci majú možnosť výberu obeda z dvoch hlavných jedál.

Diétne stravovanie:

V zmysle zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ § 140 ods. 5 je možné poskytovať vo vybraných školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov a študentov.

Školské stravovacie zariadenie, ktoré zabezpečuje diétne stravovanie je Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice. V rámci diétneho stravovania sa pripravujú tri druhy diét:

  1. diéta šetriaca
  2. diéta diabetická
  3. diéta bezgluténová – bezlepková

V prípade záujmu o diétne stravovanie pre študenta, informujte sa u vedúcej jedálne na t.č.055/622 19 51

Vedúca školskej jedálne: Ing. Nataša Tekáčová, 055/ 643 68 91