Internát a stravovanie

Školský internát je súčasťou uzavretého školského areálu SOŠ informačných technológií Ostrovského 1 v Košiciach. Celý školský areál je situovaný v mestskej časti Košice Juh s dostupnou mestskou hromadnou dopravou.

Modernizáciou priestorov  školského internátu sa nám podarilo skvalitniť úroveň ubytovania. Žiaci sú ubytovaní v trojposteľových a dvojposteľových izbách. Sociálne zariadenia sú spoločné. Izby sú vybavené váľandami s úložným priestorom, šatníkovými skriňami, nočnými stolíkmi, policami,  písacím stolom a  stoličkami.

Žiaci sú rozdelení do piatich výchovných skupín. K  dispozícii majú  dve spoločenské  miestnosti, ktoré slúžia aj ako študovne. Na každom poschodí je kuchynka s chladničkou, mikrovlnnou rúrou a kanvicou na ohrev vody.

Súčasťou školského areálu sú futbalové a multifunkčné ihrisko, ktoré žiaci využívajú na športové aktivity. K dispozícii  sú priestory na stolný tenis a  stolný futbal. Žiaci majú vytvorené optimálne podmienky pre aktívne využitie voľného času a relax.

Poslaním nášho školského zariadenia je podporovať mladých ľudí v ich osobnom a odbornom raste.


Smernica o prijímaní žiakov do školského internátu 

Dodatok č.1 k Smernici o prijímaní žiakov do školského internátu 

Vnútorný a organizačný poriadok školského internátu (príloha k školskému poriadku)

Režim dňa v školskom internáte.

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠI.docx

ZÁPISNÝ LÍSTOK ŽIAKA DO ŠI.docx

 

Úsek výchovy mimo vyučovania (VMV)

Mgr. Danica Cibulová – vedúca VMV
 

Možnosti stravovania v školskej jedálni

Vlastné stravovacie zariadenie poskytuje možnosť celodenného stravovania žiakom ubytovaným v školskom internáte. Výška stravného pre žiakov je nasledovná:

Internát :
raňajky : 0,65 €
desiata : 0,54 € = 1,55 €
olovrant : 0,36 €

obed : 1,26 € + réžia : 0,20 € = 1,46 €
večera : 0,79 € + réžia : 0,10 € = 0,89 €
celodenná strava pre ubytovaného žiaka činí : 3,90 €

Obedy cudzí žiaci : 1,46 €
Obedy cudzí zamestnanci : 2,46 €
Stravníci majú možnosť výberu obeda z dvoch hlavných jedál.

OBJEDNÁVANIE A ODHLASOVANIE SA Z OBEDA DO 14.00 hod.

Diétne stravovanie:

V zmysle zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ § 140 ods. 5 je možné poskytovať vo vybraných školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov a študentov.

Školské stravovacie zariadenie, ktoré zabezpečuje diétne stravovanie je Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice. V rámci diétneho stravovania sa pripravujú dva druhy diét:

 - diéta šetriaca

 - diéta bezgluténová – bezlepková

V prípade záujmu o diétne stravovanie pre študenta, informujte sa u vedúcej jedálne na t.č.055/622 19 51

Vedúca školskej jedálne: Ing. Nataša Tekáčová, 055/ 643 68 91