Pracovné pozície 

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste údržbár-vodič s nástupom od 24.08.2019.

 

 

Kvalifikačné predpoklady: ukončené stredoškolské vzdelanie technického smeru minimálne s výučným listom

 

Osobnostné predpoklady:                            

manuálna zručnosť

vodičské oprávnenie skupiny B

prax vo vedení osobného motorového vozidla

samostatnosť, zodpovednosť

spoľahlivosť

 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

 

Platové zaradenie a plat:

v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 637 Eur brutto

 

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na

adresu skola@ostrovskeho.sk  do 14.07.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

 

v Košiciach, 08. 07. 2019

 

 

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                                 riaditeľka

 

 

 

 

 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste

    Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste vychovávateľ/ka v stredoškolskom internáte s nástupom od 01.09.2019

 

 

Kategória a podkategória pedag. zamestnancov: vychovávateľ

 

Kvalifikačné predpoklady: ukončené vzdelanie v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

 

 Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

ovládanie štátneho jazyka

skúsenosti s prácou s mládežou

DPŠ výhodou

pedagogické vzdelanie výhodou

 

Platové zaradenie a plat:

v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR (v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov – od 805 eur)

 

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na

adresu skola@ostrovskeho.sk  do 07.07.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

 

v Košiciach, 01. 07. 2019

 

 

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                                 riaditeľka