Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice - správna cesta k vášmu vzdelaniu https://www.ostrovskeho.sk/index.php/rss.xml en Prijímacie konanie 2020/2021 https://www.ostrovskeho.sk/index.php/prijimacie-konanie-2020-2021 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Prijímacie konanie 2020/2021</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-12-12T08:02:34+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">štvrtok, 12/12/2019 - 09:02</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Thu, 12 Dec 2019 08:02:34 +0000 admin 253 at https://www.ostrovskeho.sk NOVÝ ATRAKTÍVNY študijný odbor 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov https://www.ostrovskeho.sk/index.php/spravca-inteligentnych-a-digitalnych-systemov <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">NOVÝ ATRAKTÍVNY študijný odbor 2571 K správca inteligentných a digitálnych systémov</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-09-17T08:02:32+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">utorok, 17/09/2019 - 10:02</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Tue, 17 Sep 2019 08:02:32 +0000 admin 231 at https://www.ostrovskeho.sk NOVÝ ATRAKTÍVNY študijný odbor 2573 M programovanie digitálnych technológií https://www.ostrovskeho.sk/index.php/programovanie-digitalnych-technologii <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">NOVÝ ATRAKTÍVNY študijný odbor 2573 M programovanie digitálnych technológií</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-09-17T07:53:07+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">utorok, 17/09/2019 - 09:53</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Tue, 17 Sep 2019 07:53:07 +0000 admin 230 at https://www.ostrovskeho.sk NOVÝ ATRAKTÍVNY študijný odbor 2559 M inteligentné technológie https://www.ostrovskeho.sk/index.php/inteligentne-technologie <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">NOVÝ ATRAKTÍVNY študijný odbor 2559 M inteligentné technológie</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2019-09-17T07:45:42+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">utorok, 17/09/2019 - 09:45</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Tue, 17 Sep 2019 07:45:42 +0000 admin 229 at https://www.ostrovskeho.sk Trojročné denné vyššie odborné štúdium 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti pre šk.r. 2019/2020 https://www.ostrovskeho.sk/index.php/2565Q-specialista-informacnej-bezpecnosti <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Trojročné denné vyššie odborné štúdium 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti pre šk.r. 2019/2020</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-06-07T10:00:00+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">štvrtok, 07/06/2018 - 12:00</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Thu, 07 Jun 2018 10:00:00 +0000 admin 152 at https://www.ostrovskeho.sk prijímacie konanie šk. r. 2020/2021 https://www.ostrovskeho.sk/index.php/prijimacie-konanie-sk-r-20202021 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">prijímacie konanie šk. r. 2020/2021</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2017-06-08T19:04:21+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">štvrtok, 08/06/2017 - 21:04</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h3><strong>Prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021</strong></h3> <p><strong>4-ročné denné štúdium</strong> pre uchádzačov 9. ročníka základných škôl,</p> <p>v školskom roku 2020/2021 prijímame 180 uchádzačov do 1. ročníka v študijných odboroch:</p> <p>kód a názov odboru, plánovaný počet žiakov</p> <p>2559 M inteligentné technológie, experiment (chlapci+dievčatá)  <strong>25 žiakov</strong>     </p> <p>2561 M informačné a sieťové technológie (chlapci + dievčatá)<span> <strong>75</strong></span><strong> žiakov</strong><span>  </span><br /> 2573 M programovanie digitálnych technológií, experiement (chlapci+dievčatá) <strong>25 žiakov</strong><br /> 2571 K správca inteligentných a digitálych systémov, experiment (chlapci+dievčatá) <strong>25 žiakov</strong><br /> 2682 K mechanik počítačových sietí (chlapci + dievčatá)<span> </span><strong>9 žiakov</strong><span> </span><br /> 3447 K grafik digitálnych médií (chlapci + dievčatá)<span> <strong>12</strong></span><strong> žiakov</strong><span> </span><br /> 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení (chlapci)<span> </span><strong>9 žiakov</strong></p> <p><strong>Termíny prijímacích skúšok:</strong></p> <p>1. kolo - 11. máj 2020 (pondelok) - 1. termín</p> <p>              14. máj 2020 (štvrtok) - 2. termín</p> <p>2. kolo - 16. jún 2020 (utorok) - o konaní 2. kola rozhodne riaditeľka školy v prípade, že v 1. kole počet prijatých a zapísaných žiakov nedosiahne stanovený počet. Toto rozhodnutie zverejníme najneskôr do 6. júna 2020.</p> <p> </p> <p><strong>Oznam pre žiakov ZŠ – uchádzačov o štúdium</strong></p> <p>V prípade uchádzača so ŠVVP, ktorý je vedený na ZŠ ako začlenený (integrovaný) je potrebné, <strong>aby sa zákonný zástupca pred podaním prihlášky oboznámil s podmienkami vzdelávania žiakov so ŠVVP</strong> jednotlivých študijných odborov na našej škole <strong>a individuálne konzultoval druh ŠVVP s riaditeľkou strednej školy</strong>. Škola si vyhradzuje právo dat posúdiť kontaktnej špeciálnej pedagogičke SOŠ, Ostrovského 1 v Košiciach vhodnosť vzdelávania vo zvolenom odbore na základe doloženej dokumentácie (aktuálna správa o psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení) a či dokáže vytvoriť podmienky pre vzdelávanie uchádzača v príslušnom študijnom alebo učebnom odbore.<br /><br /><strong>Termíny konzultácií:<span> </span></strong><br /><br />  od februára 2020 do 15. marca 2020<br />  </p> <h3><span><a href="http://ostrovskeho.sk/00/kriteria_2020_2021.pdf">Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka na SOŠ, Ostrovského 1, Košice pre školský rok 2020/20</a></span><a href="http://ostrovskeho.sk/00/kriteria_2019_2020.pdf"><span>21</span></a></h3> <p> </p> <h3><a href="http://ostrovskeho.sk/00/podmienky-prijatia-svvp.pdf">Príloha č. 1 Podmienky vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)</a></h3></div> </div> </div> Thu, 08 Jun 2017 19:04:21 +0000 admin 50 at https://www.ostrovskeho.sk Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach s demontážou pódia https://www.ostrovskeho.sk/index.php/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-vymena-pvc-podlahovej-kriytiny <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Výmena PVC podlahovej krytiny v učebniach s demontážou pódia</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-02-17T12:25:42+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">pondelok, 17/02/2020 - 13:25</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Mon, 17 Feb 2020 12:25:42 +0000 admin 269 at https://www.ostrovskeho.sk Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – Materiál na upratovanie a čistiace prostriedky https://www.ostrovskeho.sk/index.php/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-material-na-upratovanie-a-cistiace-prostriedky <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – Materiál na upratovanie a čistiace prostriedky</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-02-17T11:15:37+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">pondelok, 17/02/2020 - 12:15</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Mon, 17 Feb 2020 11:15:37 +0000 admin 268 at https://www.ostrovskeho.sk Darujte 2% zo svojej dane nášmu Združeniu a podporíte výchovno-vzdelávací proces našej školy https://www.ostrovskeho.sk/index.php/darujte-2-percenta-zo-svojej-dane-nasmu-zdruzeniu-a-podporite-vychovno-vzdelavaci-proces-na-nasej-skole <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Darujte 2% zo svojej dane nášmu Združeniu a podporíte výchovno-vzdelávací proces našej školy</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-02-10T18:10:48+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">pondelok, 10/02/2020 - 19:10</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Mon, 10 Feb 2020 18:10:48 +0000 admin 150 at https://www.ostrovskeho.sk Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení (originály a renovácie) https://www.ostrovskeho.sk/index.php/vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky-tonerey <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení (originály a renovácie)</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/index.php/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">admin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-02-10T09:15:31+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">pondelok, 10/02/2020 - 10:15</span> <div class="layout layout--onecol"> <div class="layout__region layout__region--content"> </div> </div> Mon, 10 Feb 2020 09:15:31 +0000 admin 267 at https://www.ostrovskeho.sk