publikoval admin , piatok, 12/06/2020 - 10:23

Dňa 11. 06. 2020 sa ukončili zápisy na uvoľnené miesta v rámci autoremedúry v I. kole prijímacieho konania.

Všetky odvolania proti rozhodnutiu o neprijatí, ktoré neboli vyriešené kladne prostredníctvom riaditeľky strednej odbornej školy v rámci autoremedúry, budú odoslané na Odbor školstva Košického samosprávneho kraja.

Zákonní zástupcovia, ktorí podali odvolanie, budú o tom písomne informovaní. 

                                                Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy