publikoval admin , piatok, 05/06/2020 - 11:56

Počet prijatých a zapísaných uchádzačov a počet voľných miest v jednotlivých študijných odboroch. Publikované dňa 5.6.2020:

kód ŠO názov študijného odboru plán prijatých počet zapísaných voľné miesta
2559M  inteligentné technológie 25 25 0
2561M  informačné a sieťové   technológie 75 75 0
2573M  programovanie digitálnych   technológií 25 25 0
2571K  správca inteligentných a   digitálnych technológií 25 7 18
2682K  mechanik počítačových sietí 9 9 0
3447K  grafik digitálnych médií 12 12 0
3658K  mechanik stavebnoinštalačných   zariadení 9 7 2
SPOLU   180 160 20

 

 

                                                           Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy