publikoval admin , pondelok, 27/04/2020 - 16:26

Ing. Elena Tibenská - riaditeľka školy

Ing. Janka Sabová - zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovania

Ing. Marta Bieleková - zástupkyňa riaditeľky pre praktické vyučovanie

kontakty na krízový štáb:

skola@ostrovskeho.sk

055 643 68 91