publikoval admin , nedeľa, 08/10/2017 - 17:28
Nový študijný odbor "Inteligentné systémy"

Pre záujemcov o automatizáciu a robotiku ponúkame v šk. roku 2017/2018 nový študijný odbor Technické lýceum - INTELIGENTNÉ SYSTÉMY

Štvorročný študijný odbor s odbornou praxou pre absolventov základnej školy - dievčatá aj chlapcov. 

Absolvent študijného programu ovláda 

princípy číslicového riadenia strojov a zariadení,
technológie zaisťujúce bezpečnosť budov,
návrh a konfiguráciu senzorov v budovách,
návrh inteligentnej domácnosti,
správu informačných systémov a počítačových sietí,
princípy obnoviteľných zdrojov energie,
základy elektrotechniky, elektroniky a elektrických meraní,
vytváranie aplikácii prostredníctvom programovacieho jazyka. 

Absolvent počas štúdia môže získať medzinárodne platné certifikáty z oblasti 

počítačových sietí Cisco CCNA 1 - 4 , 
Internetu vecí - Introduction to IoT, 
programovania - Programming Essentials in C++.
Absolvent sa môže uplatniť ako technik systémov pre inteligentné budovy a domy, správca sietí, správca aplikácií a programátor.
Výučba prebieha v spolupráci s významnými partnermi, potenciálnymi zamestnávateľmi ako sú : AT&T, Ness KDC, T-Systems.