publikoval admin , streda, 26/08/2020 - 09:24

Príchod žiakov do ŠI dňa 1.septembra 2020  (utorok) bude organizovaný nasledovne:

 

  1. Žiaci 1.ročníkov budú mať nástup do ŠI  v čase od 16:00 do 17:30 hod.
  2. Žiaci 2., 3., 4. ročníka  budú mať nástup do ŠI v čase od 17:30 do 20:00 hod.
  3. Vstup do ŠI bude povolený len žiakom, ktorí prejdú zdravotnou kontrolou (meranie telesnej teploty). Rodičia a iné osoby do ŠI nevstupujú!
  4. Pri prvom nástupe žiaka do ŠI zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak povinne predloží vyplnený „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred nástupom do ŠI“  (príloha č. 1) a „Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti“ (príloha č. 2).

Do školského internátu si v deň nástupu prineste aj (platí pre všetkých žiakov ubytovaných v školskom internáte):

  • dostatok rúšok, podľa doporučenia (minimálne dve rúška na deň),
  • dezinfekčný prostriedok pre vlastnú potrebu,
  • primerané množstvo osobných vecí, ktoré dokážete bez problémov v prípade potreby odniesť.

Každý žiak je povinný riadiť sa pokynmi skupinového vychovávateľa.