publikoval admin , piatok, 28/08/2020 - 14:54

Vzhľadom na aktualizáciu dokumentov Manuálu pre SŠ upravujúcu organizáciu a podmienky pre školský rok 2020-2021 vydaného MŠVaV SR,  došlo k zmene obsahu tlačiva Prílohy č.1 - "Zdravotný dotazník a vyhlásenie ZZ žiaka.....". Prosíme Vás aby ste si vytlačili a vyplnili tlačivo uvedené v prílohe oznamu, ktorým sa preukáže pri príchode do školského internátu (Príloha č. 2 ostáva  bez zmeny) .

Za pochopenie ďakujeme