publikoval admin , štvrtok, 06/05/2021 - 11:07
OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY O OBNOVENÍ PREZENČNEJ FORMY VZDELÁVANIA

Vážení rodičia, milí žiaci,

oznamujeme Vám, že podľa pravidiel COVID automatu vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu dňa

10. mája 2021 začína prezenčná forma vyučovania

(v škole) pre všetkých žiakov (všetky ročníky). Zároveň bude od 10.5.2021 v prevádzke aj školský internát pre ubytovaných žiakov.

POZOR!

Dňa 10.5.2021 z dôvodu konania prijímacích skúšok udeľuje riaditeľka školy všetkým žiakom riaditeľské voľno, z toho vyplýva, že nástup žiakov do školy je v utorok 11.5.2021 a vyučovanie sa bude riadiť platným rozvrhom.

Nástup žiakov do školského internátu je 10.5.2021 od 16:00 hod.

Žiak, jeho zákonný zástupca a plnoletý žiak nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok COVID testu, ale je povinný odovzdať pri vstupe do školy a školského internátu vyhlásenie:

● zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti,

● plnoletého žiaka o bezinfekčnosti.