publikoval admin , piatok, 09/04/2021 - 10:23

     Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky

podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. apríla 2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v stredných školách v posledných ročníkoch a zároveň sa obnovuje prevádzka školskej jedálne.

     Z uvedeného vyplýva, že od pondelka 12. apríla 2021 začína pre žiakov končiacich ročníkov prezenčná výučba v škole podľa platného rozvrhu.

Žiaci končiacich ročníkov sa pri nástupe do školy preukážu negatívnym testom.

Povinnosť preukázať sa negatívnym testom platí aj pre pedagogických zamestnancov školy zabezpečujúcich prezenčnú výučbu (okrem výnimiek v zmysle vyhlášky ÚVZ).

      V pondelok 12. apríla 2021 poskytne školská jedáleň pre žiakov končiacich ročníkov možnosť podania suchého obeda (bagety). Žiak končiaceho ročníka, ktorý má záujem o suchý obed v pondelok 12. apríla 2021, sa musí prihlásiť na obed dňa 9. apríla 2021 (piatok) do 12:00 hod. Možnosť suchého obeda (12. apríla 2021) platí len pre žiakov končiacich ročníkov (nie pre zamestnancov školy).

     Od utorka 13. apríla 2021 sa začnú v školskej jedálni podávať teplé obedy, na ktoré sa môžu prihlásiť žiaci končiacich ročníkov, pedagogickí zamestnanci, ktorí vyučujú prezenčne a nepedagogickí zamestnanci školy.

     Prevádzka školského internátu pre žiakov končiacich ročníkov nie je umožnená.

  

                                                                                   Ing. Elena Tibenská

                                                                                           riaditeľka