Pracovné pozície 

 

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste vrátnik s nástupom ihneď.

 

 

Kvalifikačné predpoklady: stredošklské vzdelania

 

Osobnostné predpoklady:                            

samostatnosť, zodpovednosť

spoľahlivosť

komunikatívnosť

flexibilita

 

 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

 

Platové zaradenie a plat:

v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 631 Eur brutto

 

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na

adresu skola@ostrovskeho.sk  do 02.09.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

 

v Košiciach, 30. 08. 2019

 

 

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                                 riaditeľka