Pracovné pozície     

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Stredná odborná škola informačných technológií Ostrovského 1, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste kuchár/kuchárka s nástupom od 21.06.2021.

Kvalifikačné predpoklady:

Základné vzdelanie
Nižšie stredné odborné vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vyššie odborné vzdelanie

 

Osobnostné predpoklady:                            

odborná spôsobilosť
prax v školskom stravovaní
manuálna zručnosť
samostatnosť, zodpovednosť
spoľahlivosť

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

bezúhonnosť

zdravotná spôsobilosť

Platové zaradenie a plat:

v zmysle ustanovení zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 701 Eur brutto v závislosti od platovej triedy a odpracovaných rokov

Požadované doklady:

Žiadosť o prijatie do zamestnania

Profesijný životopis

Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou alebo e-mailom na

adresu skola@ostrovskeho.sk  do 11.06.2021. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

v Košiciach, 14.05. 2021

                                                                                                          Ing. Elena Tibenská

                                                                                                                 riaditeľka