Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024

Kritéria prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 si môžete pozrieť tu.

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2023/2024 si môžete pozrieť tu.

Počet prijímaných žiakov do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov pre školský rok 2023/2024 si môžete pozrieť tu.