publikoval admin , streda, 10/06/2020 - 19:58

Riaditeľka Strednej odbornej školy, Ostrovského 1 v Košiciach oznamuje, že prvý ročník denného vyššieho odborného vzdelávania v študijnom odbore 2565Q  špecialista informačnej bezpečnosti  v školskom roku 2020/2021 neotvoríme z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených uchádzačov. 

                                                                   Ing. Elena Tibenská, riaditeľka školy