Rada školy

Zloženie Rady školy pri SOŠ IT,  Ostrovského 1 v Košiciach

 

Predsedníčka: Ing. Marcela Timková – zástupkyňa pedagogických zamestnancov školy

Členovia:


Mgr. Peter Berinšter, delegovaný zástupca KSK poslanec KSK

Ing. František Petro, delegovaný zástupca KSK, poslanec KSK

Mgr. Barbara Sidor, delegovaný zástupca KSK 

Ing. Gabriel Galgóci, delegovaný zástupca KSK za SOPK

Mgr. Pavol Zamrij, zástupca rodičov žiakov školy

Lucia Malecová, zástupkyňa rodičov žiakov školy

Bc. Anna Mertinková, zástupkyňa rodičov žiakov školy

Ing. Peter Tokoš, zástupca pedagogických zamestnancov školy

Bc. Ida Kerekešová, podpredseda RŠ, zástupkyňa nepedagogických zamestnancov školy

Viktória Macková, zástupkyňa žiakov školy

Štatút rady školy