publikoval admin , streda, 26/08/2020 - 12:37

Dňa 14.9.2020 o 08:00 sa bude konať skúška z elektrotechnickej spôsobilosti. Z dôvodu aktuálnej situácie je žiak povinný zaslať v termíne najneskôr do 9.9.2020 v elektronickej podobe (scan) prihlášky a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na e-mail j.basista@ostrovskeho.com, m.stofa@ostrovskeho.com.

V deň konania skúšky je žiak povinný:

  • Odovzdať originál prihlášky a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik
  • Odovzdať zdravotný dotazník
  • Doniesť si na skúšku pero, rúško, občiansky preukaz
  • Stretnutie pred hlavným vchodom do budovy školy v čase od 07:45 do 08:00 hod.

Uvedenej skúšky sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorí majú ukončené stredné  odborné vzdelanie maturitnou skúškou v  školského roku 2019/2020.

Dokumenty na stiahnutie: