publikoval admin , pondelok, 07/06/2021 - 11:18

Riaditeľka Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1, Košice oznamuje, že v zmysle § 33 ods. 7 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, že sa 1. ročník denného vyššieho odborného vzdelávania v študijnom odbore 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti v šk. roku 2021/2022 neotvorí z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených uchádzačov.