Výchovné a kariérne poradenstvo

Ing. Jarmila Tomčovčíková - výchovná a kariérna poradkyňa