publikoval admin , štvrtok, 28/05/2020 - 14:03

Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium  na našej škole pre školský rok 2020/2021.

Osobný identifikačný kód uchádzača bol zaslaný na mailovú adresu zákonného zástupcu dňa 22.05.2020. 

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí na štúdium Vám budú doručené v období od 25.05.2020 do 29.05.2020.

Bližšie informácie o spôsobe doručenia rozhodnutia o prijatí/neprijatí a ďalšie informácie o postupe v rámci prijímacieho konania Vám boli zverejnené na školskej stránke dňa 25.05.2020.