publikoval admin , streda, 29/04/2020 - 14:05

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky – Zabezpečenie sťahovacích služieb na školskom internáte