publikoval admin , piatok, 03/05/2024 - 17:29

Zákonný zástupca žiaka zasiela žiadosť  o prijatie do školského internátu  v školskom roku 2024-2025 spolu so zápisným lístkom žiaka na ubytovanie v školskom internáte v termíne do 25.mája 2024 poštou na adresu školy:  SOŠIT, Ostrovského 1,  Košice 040 01,  alebo elektronicky na e-mailovú adresu: skola@ostrovskeho.sk

V zmysle smernice o prijímaní žiakov do ŠI sú prednostne prijímaní žiaci s miestom trvalého bydliska nad 50 km.