publikoval admin , piatok, 19/05/2023 - 13:55

Zákonný zástupca žiaka zasiela žiadosť  o prijatie do školského internátu  v školskom roku 2023-2024 spolu so zápisným lístkom žiaka na ubytovanie v školskom internáte v termíne do 31.mája 2023poštou na adresu školy: SOŠIT, Ostrovského 1,  Košice 040 01,  alebo elektronicky na e-mailovú adresu: skola@ostrovskeho.sk

V zmysle smernice o prijímaní žiakov do ŠI sú prednostne prijímaní žiaci s miestom trvalého bydliska nad 50 km.

Prílohy: