publikoval admin , pondelok, 21/11/2022 - 12:36
aware

Ako sa stať špecialistom na kybernetickú bezpečnosť pomocou programu NetAcad

Pravdepodobne ste už počuli jednu zo stoviek novinových správ o narušení bezpečnosti údajov vo veľkej korporácii alebo dokonca vo vláde.

 

 

- Bolo číslo vašej kreditnej karty odhalené narušením?

- Vaše súkromné ​​zdravotné informácie?

- Chceli by ste vedieť, ako zabrániť týmto únikom údajov?

 

Potreba dobre vyškolených špecialistov na sieťovú bezpečnosť neustále rastie exponenciálnym tempom.

awareCisco Networking Academy je jedným z najdlhšie fungujúcich programov v oblasti  IT.  Zároveň študentov pripravuje na získanie medzinárodne uznávaných  certifikátov, ktoré im  otvárajú nové možnosti a zvyšujú ich cenu na trhu práce.  Naša škola je zapojená do  programu sieťovej akadémie od roku 2007.

 

 

 

V prvých rokoch boli kurzy programu sieťovej akadémie zamerané hlavne na sieťové technológie: CCNA Introduction to Networks, CCNA Switching, Routing, and Wireless, CCNA Enterprise Networking, Security and Automation a kurzy zamerané na základy IT: IT Essentials PC Hardware and Software.

 

V posledných rokoch pribudlo viacero kurzov zameraných práve na kybernetickú bezpečnosť, v ktorých sa naučíte ako chrániť organizácie a získate zručnosti pre kybernetickú kariéru.

 

AKO SI VYBRAŤ KURZ ZAMERANÝ NA KYBERNETICKÚ BEZPEČNOSŤ?

 

INTRODUCTION TO CYBERSECURITY

Úvodný kurz pre tých, ktorí chcú spoznať svet kybernetickej bezpečnosti.

 • Potreba kybernetickej bezpečnosti
 • Útoky, koncepty a techniky
 • Ochrana vašich údajov a súkromia
 • Ochrana organizácie
 • Bude vaša budúcnosť spočívať v kybernetickej bezpečnosti

 

CYBERSECURITY ESSENTIALS

V kurze sa naučíte dôležité princípy bezpečnosti, ktoré vám pomôžu ochrániť sieť.

 • Bezpečnostné ohrozenia, zraniteľnosti a útoky
 • Umenie ochrany tajomstiev
 • Umenie zabezpečenia integrity
 • Koncept piatich deviatok
 • Ochrana domény počítačovej bezpečnosti
 • Špecialista kybernetickej bezpečnosti

 

NETWORK SECURITY

V kurze získate zručnosti potrebné na ochranu sietí a zabránenie prienikom.

 • Zabezpečenie prístupu na sieťové zariadenia – SSH, Heslá
 • Privilegované režimy a pohľady
 • Monitorovanie sieťových zariadení – SNMP, Syslog, SPAN
 • ACL, AAA + Radius
 • Zabezpečenie L2 a L3
 • Firewall koncept + Zone-Based Policy Firewall
 • IPS a IDS
 • VPN a IPSec
 • Práca s Cisco ASA Firewall-om

 

CYBEROPS ASSOCIATE

Kurz vás naučí monitorovať, detekovať a reagovať na kybernetické bezpečnostné hrozby.

 

  • Základná terminológia z oblasti Kyberbezpečnosti
  • Práca v SOC
  • Vyhodnocovanie hlásení
  • Analýza incidentov (ELK – Elasticsearch, Logstash, Kibana)
  • OS Windows a Linux
  • Sieťová bezpečnosť, technológie a protokoly
  • Monitorovanie, útoky a zraniteľnosti
  • Kontrola prístupu – AAA
  • Kryptografia

 

IOT FUNDAMENTALS: IOT SECURITY

V kurze sa naučíte využívať reálne nástroje na testovanie slabých miest, modelovanie hrozieb a hodnotenie rizík v IoT riešeniach.

 

CLOUD SECURITY

V kurze sa naučíte navrhovať, budovať a udržiavať bezpečné cloudové obchodné prostredie.

 

AKO SA STAŤ ČLENOM CYBERSECURITY TÍMU POMOCOU PROGRAMU NETCAD?

aware

aware

aware

aware