publikoval admin , štvrtok, 28/09/2023 - 17:37
Workshop o virtuálnej realite

Workshop o virtuálnej realiteWorkshop o virtuálnej realite

 

 

 

 

Cieľom projektu je umožniť učiteľom pochopiť potenciál virtuálnej reality pre inovatívne vzdelávanie, nadchnúť ich pre osvojenie si nových digitálnych technológií a v konečnom dôsledku aj propagáciu použitia VR vo vzdelávaní. Workshop bol zameraný na zvýšenie informovanosti o možnostiach využitia technológie VR vo vzdelávaní na školách s ukážkami praktických príkladov rôznych aplikácií. Zámerom bolo umožniť všetkým zúčastnený osobne skúsiť technológiu VR na vlastnej koži.

Na začiatku bol workshop zameraný na študentov. Zúčastnila sa ho vybraná skupina 15 žiakov. V prvej časti bola študentom predstavená technológia VR a jej možné využitie v pracovných odvetviach ako aj možnosti využitia v procese vzdelávania.  Po úvodnej inštruktáži si každý študent vyskúšal VR. Každý mal príležitosť si sám odskúšať headset VR a skúsiť pracovať v rôznych voľne dostupných aplikáciách, pričom sa celá skupina postupne striedala. V priebehu školenia sa diskutovalo o možnostiach využitia VR v konkrétnych predmetoch na škole a zdieľali sa nápady na možné úlohy a praktické cvičenia v prostredí VR. Študenti boli aktívny a technológia VR sa im páčila.

Školenia sa zúčastnila vybraná skupina 5 pedagógov, s ktorými sa diskutovalo o možnostiach využitia VR vo vzdelávaní v osobitných predmetoch na škole. Predchádzajúce skúsenosti pedagógov s VR už umožnili diskutovať s organizátormi na vyššej úrovni a viac do hĺbky tejto problematiky, pričom sa diskutovalo o problematike tvorby VR prostredia a odlišnostiach medzi bežný programovaní a programovaním pre VR.

Veríme, že spolupráca bude pokračovať a budeme mať príležitosť ukázať VR viacerým študentom školy.

Viac info na: https://www.typlusit.sk/

Workshop o virtuálnej realiteWorkshop o virtuálnej realiteWorkshop o virtuálnej realiteWorkshop o virtuálnej realite