publikoval admin , utorok, 08/11/2022 - 12:19
Technické múzeum

Cieľom akcie bola propagácia vedy prostredníctvom interaktívnych experimentov. Motivovanie žiakov na vyučovaní poukázaním na prepojenie vedy a bežného života.

Akcia bola organizovaná v rámci týždňa vedy a techniky v dňoch 8.11., 9.11. a 10.11.2022.

Akcie sa zúčastnili všetci žiaci 2. ročníka a triedy III.B, III.E, III.G.

Navštívili:

  1.  Sieň výbojov. Žiaci tam videli zaujímavé pokusy na elektrický výboj. Oboznámili sa s vývojom elektriny od jej vzniku.
  2. Obrazovú výstavu – Železiarne, srdce priemyslu. Výstava poukazuje na dôležitosť hutníckej výroby na Slovensku a Európe aj z hľadiska ochrany klímy.
  3. Vedecko technické centrum. Žiaci sa sami prakticky oboznámili s experimentami z matematiky a fyziky. Sledovali vývoj techniky a zmenu názorov na informatizáciu v priebehu dejín ľudstva.

Technické múzeum

Technické múzeum

Technické múzeum

Technické múzeum

Technické múzeum

Technické múzeum

Technické múzeum