Rozširovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti aj takouto formou chápeme ako jednu z úloh, ktorú sme si stanovili, nielen ako partner Aware projektu, ale aj ako vzdelávacia inštitúcia.

publikoval admin , piatok, 15/12/2023 - 11:57

Počas septembra tohto roku sa nám podarilo zorganizovať udalosť pre širšiu nielen odbornú verejnosť v oblasti IT. Počas tejto udalosti boli predstavené výstupy Aware projektu Aware Knowledge Base a Aware Masterclass, na ktorých tvorbe sme sa podieľali spolu s partnermi projektu.

Bezpečný internet na školách a doma – ako je na tom Slovensko?

publikoval admin , streda, 28/06/2023 - 10:16

Podľa prieskumu spoločnosti ITAZ (Informačné technológie od A po Z) až 42 % rodičov nevie, čo robia ich deti na internete, 31 % rodičov ani nepoučilo svoje deti o možných nástrahách a dokonca až 41 % z nich nepozná žiadny program na rodičovskú kontrolu. A ako sú naše deti chránené v školách?