Otvárame trojročné denné vyššie odborné štúdium 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti pre šk.r. 2023/2024 (DRUHÉ KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 25.08.2023)

publikoval admin , pondelok, 26/06/2023 - 13:12
DRUHÉ KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 25.08.2023 POZOR !!! Príď k nám a študuj v trojročnom pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti. Študijný odbor - 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov.

ERASMUS+2022 VIEDEŇ 23.04.2023 - 13.05.2023

publikoval admin , piatok, 14/07/2023 - 09:30

Výzva:  2022 KA121-VET - Akreditované projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy, číslo zmluvy: 20212022-1-SK01-KA121-VET-000056268, účastníci projektu - 26 žiakov študijných odbor

Bezpečný internet na školách a doma – ako je na tom Slovensko?

publikoval admin , streda, 28/06/2023 - 10:16

Podľa prieskumu spoločnosti ITAZ (Informačné technológie od A po Z) až 42 % rodičov nevie, čo robia ich deti na internete, 31 % rodičov ani nepoučilo svoje deti o možných nástrahách a dokonca až 41 % z nich nepozná žiadny program na rodičovskú kontrolu. A ako sú naše deti chránené v školách?

Ocenenie pre Mgr. Vieru Kováčovú

publikoval admin , piatok, 16/06/2023 - 09:58

Dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach udeľuje cenu pri príležitosti 60. VÝROČIA PF UPJŠ - PRAEMIUM ALUMNI 2023 -

Mgr. Viere Kováčovej

za významný prínos k rozvoju tvorivého prírodovedného vzdelávania a popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľudmi.

Gratulujeme