WRO – World Robot Olympiad

publikoval admin , štvrtok, 13/06/2024 - 08:40

Nadácia Talentum v spolupráci s maďarskou univerzitou Edutus  zorganizovali súťaž WRO (World Robot Olympiad) zameranú na podporu učenia o robotike. Žiaci našej školy D. Kolesár, D. Macik, A.  Chepizhenko sa zúčastnili na  majstrovstvách  Slovenska, kde získali krásne 3.

RBA – Robotický Battle na Alejovej

publikoval admin , štvrtok, 13/06/2024 - 08:37

Žiaci našej školy  sa aj v tomto školskom roku zúčastnili na Celoslovenskej súťaži  v stavbe a programovaní robotov s názvom RBA, ktorú organizuje združenie STROM v spolupráci s Gymnáziom  Alejová 1 v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Získli sme hlavnú cenu v celoslovenskej súťaži Spotrebiteľská výchova žiakov - Spotreba pre život. 

publikoval admin , streda, 29/05/2024 - 16:36
Dnes 28.5.2024 sme sa zúčastnili vyhodnotenia celoslovenskej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov - Spotreba pre život. S naším časopisom Spotrebiteľ sa nám podarilo uspieť, a tak sme sa úspešne umiestnili. Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať našim p. učiteľkám za prípravu a motiváciu pri tvorbe časopisu.Za redakčnú radu školu reprezentovali: Gabriela Rakacká (III.G), Karolína Kurillová a Marek Pekľanský (III.B).

Kritériá a ostatné podmienky pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka na externú formu štúdia pre školský rok 2024/2025

publikoval admin , piatok, 10/05/2024 - 20:49

V zmysle Zákona 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon), riaditeľka školy po prerokovaní v Pedagogickej rade školy dňa 9.5.2024 plánuje v školskom roku 2024/2025 otvoriť 1 triedu v 1.

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠKOLSKOM ROKU 2024/2025 PRE ŽIAKOV PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠKOLY

publikoval admin , piatok, 03/05/2024 - 17:29
Zákonný zástupca žiaka zasiela žiadosť o prijatie do školského internátu v školskom roku 2024-2025 spolu so zápisným lístkom žiaka na ubytovanie v školskom internáte v termíne do 25.mája 2024 poštou na adresu školy: SOŠIT, Ostrovského 1, Košice 040 01, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: skola@ostrovskeho.sk

Otvárame trojročné denné vyššie odborné štúdium 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti pre šk.r. 2024/2025

publikoval admin , štvrtok, 02/05/2024 - 11:12
Príď k nám a študuj v trojročnom pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti. Študijný odbor - 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti reaguje na rozvoj a trendy v oblasti informačných technológií a zvyšujúcu sa potrebu kvalifikovaných odborníkov v oblasti bezpečnosti informačných systémov.