S odborníkom o cybersecurity

publikoval admin , štvrtok, 23/06/2022 - 08:29
Generácia, ktorá dnes vyrastá, vníma a reaguje na rýchlo meniaci sa svet digitálnych technológií veľmi citlivo. Majú ale mladí ľudia dostatočné vedomosti na to, ako sa bezpečne pohybovať v online svete, ako mať svoje súkromie pod kontrolou ?

Robotický Battle - druhé a tretie miesto

publikoval admin , piatok, 10/06/2022 - 13:01

Naši študenti Áron Zselenák a Adrián Pitoňák sa zúčastnili sútaže RBA - Robotický Battle na Alejovej, kde sa prezentovali s vlastným modelom a obsadili 2. a 3.miesto. BLAHOŽELÁME !

2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

publikoval admin , štvrtok, 02/06/2022 - 11:33
Riaditeľka Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach v súlade s § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 01.06.2022 oznamuje, že dňa 21.06.2022 o 8.00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok v súlade s Kritériami a ostatnými podmienkami prijímacieho konania pre prijatie žiakov na denné štúdium do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov pre školský rok 2022/2023.

O Z N A M

publikoval admin , pondelok, 23/05/2022 - 12:08
ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 PRE ŽIAKOV PRIJATÝCH A ZAPÍSANÝCH DO PRVÉHO ROČNÍKA ŠKOLY

Dôležitá informácia k podaniu odvolania

publikoval admin , pondelok, 16/05/2022 - 09:51
Odvolanie proti neprijatiu podpisujú obaja zákonní zástupcovia. V prípade, že zákonní zástupcovia doručili riaditeľke školy spolu s prihláškou vyhlásenie o tom, že podpisovať bude len jeden zákonný zástupca – v tom prípade podpisuje len zákonný zástupca uvedený vo vyhlásení. Ak má uchádzač jedného zákonného zástupcu alebo z objektívnych príčin nemôže dodať oba podpisy a doručil riaditeľke školy spolu s prihláškou čestné vyhlásenie/kópiu rozhodnutia súdu, v takomto prípade podpisuje ako jeden zákonný zástupca.

ŽUPNÉ DNI KOŠICKÉHO KRAJA

publikoval admin , štvrtok, 28/04/2022 - 09:04
Zažite svoj kraj na vlastnej koži. Vyberte si z bohatého programu Župných dní. Spoznajte rozmanitosť kraja cez kultúrne zážitky, zábavu, gastronómiu, ale aj remeselnú výrobu.