OZNAM RIADITEĽKY ŠKOLY O OBNOVENÍ PREZENČNEJ FORMY VZDELÁVANIA

publikoval admin , štvrtok, 06/05/2021 - 11:07
Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že podľa pravidiel COVID automatu vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu dňa 10. mája 2021 začína prezenčná forma vyučovania (v škole) pre všetkých žiakov (všetky ročníky). Zároveň bude od 10.5.2021 v prevádzke aj školský internát pre ubytovaných žiakov. POZOR! Dňa 10.5.2021 z dôvodu konania prijímacích skúšok udeľuje riaditeľka školy všetkým žiakom riaditeľské voľno, z toho vyplýva, že nástup žiakov do školy je v utorok 11.5.2021 a vyučovanie sa bude riadiť platným rozvrhom.

POZOR ZMENA !

publikoval admin , piatok, 30/04/2021 - 09:00
Uchádzač o štúdium na strednej škole, ktorá sa v ružovom alebo červenom okrese (v okrese I. a II. stupňa varovania) sa testom nepreukazuje. Pri vstupe do budovy školy odovzdá čestné prehlásenie o bezinfekčnosti vyplnené a podpísané zákonným zástupcom uchádzača. 

OZNAM o udelení riaditeľského voľna

publikoval admin , piatok, 30/04/2021 - 05:46
Oznamujeme Vám, že dňa 3.5.2021 udeľuje riaditeľka SOŠ IT všetkým žiakom našej školy riaditeľské voľno z dôvodu konania prijímacích skúšok v našej škole. Vyučovanie v ten deň nebude prebiehať ani dištančnou formou.

OZNAM O POKRAČOVANÍ VÝUČBY V ŠKOLE DIŠTANČNOU FORMOU OD PONDELKA, 3.5.2021

publikoval admin , štvrtok, 29/04/2021 - 09:58
Na základe vývoja epidemickej situácie schválila vláda nový COVID AUTOMAT platný od pondelka 3. mája 2021. Okres Košice I-IV ostáva v II. stupni varovania (červená farba) Podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky sa v našej škole budú od pondelka 3.5.2021 naďalej prezenčne vzdelávať len končiace ročníky. Ostatní žiaci pokračujú v dištančnej forme výučby. 

OZNAM O POKRAČOVANÍ VÝUČBY V ŠKOLE DIŠTANČNOU FORMOU

publikoval admin , štvrtok, 22/04/2021 - 14:10
Na základe vývoja epidemickej situácie schválila vláda nový COVID AUTOMAT platný od pondelka 26. apríla 2021. Okres Košice I-IV ostáva v II. stupni varovania (červená farba) Podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky sa v našej škole budú od pondelka 26.4.2021 naďalej prezenčne vzdelávať len končiace ročníky. Ostatní žiaci pokračujú v dištančnej forme výučby. Od 26.4.2021 bude pre žiakov končiacich ročníkov otvorený aj školský internát.  V pondelok 26.4.2021 bude pre ubytovaných žiakov končiacich ročníkov otvorený školský internát.  Nástup do internátu je možný v pondelok ráno od 7:00 hod. V každej izbe bude ubytovaný len jeden žiak. Stravovanie začína v pondelok obedom. Pri vstupe do školského internátu sú ubytovaní žiaci povinní preukázať sa negatívnym testom na COVID-19 nie starším ako sedem dní.

Oznam riaditeľky školy o obnovení školského vyučovania pre končiace ročníky

publikoval admin , piatok, 09/04/2021 - 10:23
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. apríla 2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 sa obnovuje školské vyučovanie v stredných školách v posledných ročníkoch a zároveň sa obnovuje prevádzka školskej jedálne.