Hour of code 2023

publikoval admin , streda, 20/12/2023 - 07:53
Aj v tomto školskom roku sme pripojili k celosvetovému hnutiu "Hour of Code 2023". Hodinu kódovania viedli, ako "lektori" žiaci tretieho ročníka našej školy pre žiakov 8. ročníka základnej školy. V týchto dňoch sme navštívili dve základné školy: ZŠ Polianska 1 a ZŠ Požiarnická 3. Celkovo sa tejto hodiny zúčastnilo približne 60 žiakov základných škôl, ktorým sa hodina veľmi páčila, boli aktívni a úlohy s nadšením riešili.

Rozširovanie povedomia o kybernetickej bezpečnosti aj takouto formou chápeme ako jednu z úloh, ktorú sme si stanovili, nielen ako partner Aware projektu, ale aj ako vzdelávacia inštitúcia.

publikoval admin , piatok, 15/12/2023 - 11:57

Počas septembra tohto roku sa nám podarilo zorganizovať udalosť pre širšiu nielen odbornú verejnosť v oblasti IT. Počas tejto udalosti boli predstavené výstupy Aware projektu Aware Knowledge Base a Aware Masterclass, na ktorých tvorbe sme sa podieľali spolu s partnermi projektu.

Nadácia VSE - Výučbový modul SMART- HOME

publikoval admin , streda, 13/12/2023 - 08:34
V uplynulých mesiacoch sa nám prostredníctvom žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Nadácie VSE podarilo zaobstarať komponenty na zhotovenie troch výučbových modulov SMART HOME, ktoré sa v budúcnosti stanú súčasťou centra výučby SMART technológií v našej škole.

Predseda KSK pán Rastislav Trnka ocenil našich študentov

publikoval admin , utorok, 05/12/2023 - 12:35
Predseda Košického samosprávneho kraja pán Rastislav Trnka dňa 4.12.2023 ocenil študentov, ktorí reprezentovali Slovensko na medzinárodných súťažiach. Za našu školu boli ocenení študenti, ktorí sa zúčastnili Svetového finále súťaže modelov áut na vodíkový pohon v Las Vegas a získali druhé miesto.

Pri príležitosti Dňa študentstva si prevzali ocenenie aj naši vicemajstri z Las Vegas

publikoval admin , pondelok, 27/11/2023 - 11:48
Deň študentstva si Košický samosprávny kraj aj tento rok pripomenul symbolicky - oceňovaním výnimočných stredoškolákov. Spolu 25 plakiet im bude pripomínať, že župa ich neprehliadla na stupňoch víťazov v športových turnajoch, oceňuje ich angažovanosť na poli dobrovoľníckom, oceňuje mimoriadne úspechy na vedomostných súťažiach a vníma aj ich participáciu vo verejnom živote.