S odborníkom o cybersecurity

publikoval admin , štvrtok, 23/06/2022 - 08:29
Generácia, ktorá dnes vyrastá, vníma a reaguje na rýchlo meniaci sa svet digitálnych technológií veľmi citlivo. Majú ale mladí ľudia dostatočné vedomosti na to, ako sa bezpečne pohybovať v online svete, ako mať svoje súkromie pod kontrolou ?

Robotický Battle - druhé a tretie miesto

publikoval admin , piatok, 10/06/2022 - 13:01

Naši študenti Áron Zselenák a Adrián Pitoňák sa zúčastnili sútaže RBA - Robotický Battle na Alejovej, kde sa prezentovali s vlastným modelom a obsadili 2. a 3.miesto. BLAHOŽELÁME !

2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023

publikoval admin , štvrtok, 02/06/2022 - 11:33
Riaditeľka Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1 v Košiciach v súlade s § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy dňa 01.06.2022 oznamuje, že dňa 21.06.2022 o 8.00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok v súlade s Kritériami a ostatnými podmienkami prijímacieho konania pre prijatie žiakov na denné štúdium do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov pre školský rok 2022/2023.