Prvé miesto vo finále Horizon Hydrogen Grand Prix

publikoval admin , piatok, 05/11/2021 - 09:54

Na slovenskom finále Horizon Hydrogen Grand Prix - sútaž modelov áut s vodíkovým pohonom v Bratislave náš team v zložení Lukáš Múdry, Erik Rak, Filip Pachota, Samuel Mencel a Oto Horváth získal prvé miesto. Blahoželáme !!!

Organizácia vyučovania v týždni od 13.7.2021 do 17.9.2021

publikoval admin , štvrtok, 09/09/2021 - 13:13
V súvislosti s návštevou svätého otca v Košiciach bude vyučovanie v týždni od 13.7.2021-17.9.2021 zabezpečené nasledovne: 1. Pondelok, 13.9.2021 - dištančné vzdelávanie-(žiaci doma, učitelia na pracovisku) 2. Utorok, 14.9.2021- riaditeľské voľno v zmysle pokynu č.12/2021 predsedu KSK 3. Streda, 15.9.2021 - deň pracovného pokoja 4. Štvrtok - piatok - 16.9.2021- 17.9.2021 - prezenčné vyučovanie.

Antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov

publikoval admin , piatok, 20/08/2021 - 13:05
Vážení rodičia, milí žiaci ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 9. ročníka grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických programoch

publikoval admin , utorok, 29/06/2021 - 11:41
Stredná odborná škola informačných technológií – Centrum odborného vzdelávania Ostrovského 1 v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja vyhlásila v apríli 2021 9. ročník grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických programoch na tému: "Doma – Za posledné obdobie sme nútení ostať doma. Predstav nám svoj život doma."

V šk.r. 2021/2022 neotvárame 1. ročník denného vyššieho odborného vzdelávania v študijnom odbore 2565Q špecialista informačnej bezpečnosti.

publikoval admin , pondelok, 07/06/2021 - 11:18
Riaditeľka Strednej odbornej školy informačných technológií, Ostrovského 1, Košice oznamuje, že v zmysle § 33 ods. 7 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, že sa 1. ročník denného vyššieho odborného vzdelávania v študijnom odbore 2565 Q špecialista informačnej bezpečnosti v šk. roku 2021/2022 neotvorí z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených uchádzačov.