Prijímacie konanie pre školský rok 2025/2026

Kritéria prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2025/2026 si môžete pozrieť tu.

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2025/2026 si môžete pozrieť tu.