WRO – World Robot Olympiad

publikoval admin , štvrtok, 13/06/2024 - 08:40

Nadácia Talentum v spolupráci s maďarskou univerzitou Edutus  zorganizovali súťaž WRO (World Robot Olympiad) zameranú na podporu učenia o robotike. Žiaci našej školy D. Kolesár, D. Macik, A.  Chepizhenko sa zúčastnili na  majstrovstvách  Slovenska, kde získali krásne 3.

RBA – Robotický Battle na Alejovej

publikoval admin , štvrtok, 13/06/2024 - 08:37

Žiaci našej školy  sa aj v tomto školskom roku zúčastnili na Celoslovenskej súťaži  v stavbe a programovaní robotov s názvom RBA, ktorú organizuje združenie STROM v spolupráci s Gymnáziom  Alejová 1 v Košiciach a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Získli sme hlavnú cenu v celoslovenskej súťaži Spotrebiteľská výchova žiakov - Spotreba pre život. 

publikoval admin , streda, 29/05/2024 - 16:36
Dnes 28.5.2024 sme sa zúčastnili vyhodnotenia celoslovenskej súťaže Spotrebiteľská výchova žiakov - Spotreba pre život. S naším časopisom Spotrebiteľ sa nám podarilo uspieť, a tak sme sa úspešne umiestnili. Týmto sa chceme veľmi pekne poďakovať našim p. učiteľkám za prípravu a motiváciu pri tvorbe časopisu.Za redakčnú radu školu reprezentovali: Gabriela Rakacká (III.G), Karolína Kurillová a Marek Pekľanský (III.B).

Získali sme 1. miesto v súťaži iHra

publikoval admin , utorok, 23/04/2024 - 23:16
Tak ako každý rok, aj v tomto roku sme sa zúčastnili súťaže IHRA, ktorú organizuje Ústav informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.