Prijímacie konanie pre školský rok 2024/2025 - AKTUALIZOVANÉ

 

Kritéria prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025 si môžete stiahnuť tu.

 

Termíny konania prijímacích skúšok

Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025 si môžete stiahnuť tu.

 

Počty prijímaných žiakov

Počet prijímaných žiakov do prvého ročníka štvorročných vzdelávacích programov pre školskýrok 2024/2025 si môžete stiahnuť tu.