publikoval admin , utorok, 01/12/2020 - 13:34
Droga ti vezme všetko

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach vyhlásilo v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám kreatívnu súťaž na grafických návrh plagátu v digitálnej forme.

Téma súťaže bola ,,Droga ti vezme všetko“!

Cieľom tejto súťaže bolo zvýšiť pozornosť na dôležitosť prevencie zneužívania návykových látok, znížiť záujem o dopyt drog medzí mladými ľuďmi.

Do súťaže sme zaslali 28 prác, naprieč všetkými ročníkmi našej školy, v odbore grafik digitálnych médií.

V kategórií Stredných škôl, sme obsadili prvé, druhé a tretie miesto. Navyše druhé miesto bolo vyhlásené dvakrát, obe získali tiež naši žiaci.


1. miesto – Simona G. (tretí ročník)
2. miesto – Alex F. (tretí ročník) a František M. (prvý ročník)
3. miesto – Matej S. (prvý ročník)

Výhercom srdečne blahoželáme.

 

Výherné práce

 

Droga ti vezme všetko“!

Droga ti vezme všetko“!

Droga ti vezme všetko“!

Droga ti vezme všetko“!