publikoval admin , pondelok, 05/11/2018 - 18:07
súťaž v odstraňovaní porúch počítačovej siete

V stredu 7.11.2018 o 18:00 prebehne korešpondenčná súťaž v riešení porúch počítačových sietí. Registrácia je možná e-mailom na adresu m.petrik@ostrovskeho.com do stredy 7.11.2018 12:00. Registračný mail má obsahovať v predmete správy kategóriu účastníka „ŽIACI“, alebo „VEREJNOSŤ“. V kategórii „žiak“ súťažia účastníci, ktorí ešte nezískali výučný list, alebo neabsolvovali maturitnú skúšku. Ostatní účastníci súťažia v kategórii verejnosť. Podmienkou účasti  je samostatné riešenie úloh účastníkom. Zadania vo forme simulácie v Packet Traceri verzia 6.3 a 7.1 so sprievodným textom budú účastníkom zaslané mailom 7.11.2018 približne o 18:00. Riešenia vo forme funkčných simulácií v Packet Traceri verzii 6.3 alebo 7.1 je potrebné zaslať čím skôr ako prílohu jedného mailu  na adresu m.petrik@ostrovskeho.com .

            Súťaž vychádza zo situácie: Podnikové siete spracuje správca, ktorý nie je v práci a je telefonicky nedostupný.  V troch sieťach sa vyskytla porucha. Požiadavku na funkčnosť sietí a simulácie - mapy týchto sietí posiela manažér podniku záujemcom, ktorí chcú situáciu riešiť. Keďže výpadkom siete unikajú podniku tržby a situácia je vyriešená sfunkčnením sietí , odmenu za vyriešenie získava ten, kto prvý sprevádzkuje všetky tri siete. Ostatní účastníci, aj keď poruchy odstránili, riešili problémy zbytočne – v čase keď posielali riešenia siete už fungovali. Odmenu teda nezískajú. Súťaž zároveň testuje flexibilitu účastníkov. Správca siete, či expert – poradca musia byť k dispozícii vtedy, keď vzniknú problémy a problémy nielen riešiť, ale ich riešiť najrýchlejšie a riešenia rýchlo doručiť zákazníkovi.

            Na úspešné riešenie postačujú vedomosti zodpovedajúce CCNA1, CCNA2 a CCNA3.