publikoval admin , štvrtok, 22/11/2018 - 18:44
NetLab

Na Strednej odbornej škole Ostrovského 1 otvorili  19. novembra 2018  novú modernú IT učebňu NetLAB ,ktorá  je výsledkom spolupráce školy, Košického samosprávneho kraja ako jej zriaďovateľa a spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorá má s SOŠ Ostrovského dlhodobú spoluprácu. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, ktorý vyzdvihol IT sektor, zamestnávajúci v súčasnej dobe vyše 11 000 ľudí v regióne, ako jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich sa odvetví. Medzi ďalších  hostí patril Martin Džbor, vedúci oddelenia stratégie spoločnosti T-Systems Slovakia, ktorý pripomenul, že vytvorená učebňa IT je spoločné dielo so školou a je vhodnou cestou na zjednodušenie získavania zručností a skúseností potrebných pre prax. Stavebné úpravy NetLAB-u a jej pripojenie na siete zabezpečila SOŠ Ostrovského a Košický samosprávny kraj.

NetLab

O dizajn a vizuálne prevedenie laboratória sa svojím návrhom postarali žiaci študijného odboru grafik digitálnych médií . Modernými technológiami v podobe 18 notebookov, monitorov a príslušenstva, 2 zariadeniami telepresence a riadením VoIP prispelo T-Systems Slovakia. Zámerom školy  je umožniť výučbu v NetLAB-e nielen pre  žiakov a pedagógov školy, ale aj pre odborníkov z oblasti. Týmto spôsobom chce škola  pripraviť a motivovať žiakov a pedagogických zamestnancov k aktívnej participácii na duálnom vzdelávaní.

NetLab

Pri škole je zriadené Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné a sieťové technológie, ktoré poskytuje vzdelávanie v oblasti informačných technológií aj žiakom ostatných stredných škôl, pedagógom a zamestnancom firiem v regióne. Nová učebňa prispeje k väčšej motivácii žiakov študovať IT a zároveň umožní prepojenie teórie s praxou.

NetLab