publikoval admin , utorok, 29/06/2021 - 11:41
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 9. ročníka grafickej súťaže o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických  programoch

Stredná odborná škola informačných technológií – Centrum odborného vzdelávania

 Ostrovského 1 v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

Stredná odborná škola informačných technológií – Centrum odborného vzdelávania Ostrovského 1 v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja vyhlásila v apríli 2021 9. ročník grafickej súťe o putovný pohár v umeleckej tvorivosti v grafických  programoch na tému:  

 

 Doma Za posledné obdobie sme nútení ostať doma.

                        Predstav nám svoj život doma.

 

Podmienky súťaže:

  • Aj tohto roku sa súťažilo v dvoch súťažných kategóriách,  v kategórii odborné školy a umelecké odborné školy
  • súťaže sa mohli zúčastniť žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK od 15  do 20 rokov
  • použitá mohla byť len počítačová grafika, teda plagát vytvorený v grafickom vektorovom, alebo bitmapovom programe
  • uzávierka súťaže bola  11. 06. 2021

 

1. ÚČASŤ

Súťaže sa zúčastnilo 5 škôl z Košického regiónu spolu:

                     25 súťažných prác v oboch kategóriách.

 

  • V kategórii odborné školy súťažili

Stredná odborná škola technická,  Rožňava –  9 prác

Stredná priemyselná škola technická, Spišská Nová Ves – 2 práce

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice – 1 práca

SOŠIT, Ostrovského 1, Košice – 4 práce

 

  • V kategórii umelecké odborné školy súťažila

Škola umeleckého priemyslu  Košice – 9 prác

 

3. HODNOTENIE

O výsledkoch súťaže rozhodla odborná porota, ktorá hodnotila práce anonymne, neoznačené autorom, iba vekom v zložení:

Mgr. Art. Zsolt Lukács – riaditeľ ŠUP, Košice

Ing. Juraj Gašpar – dizajnér, fotograf

Ing. Andrea Brocková - učiteľka SOŠ IT, Ostrovského

Mgr. Art. Róbert Egreši- učiteľ SOŠIT,  Ostrovského

Každý z hodnotiteľov priradil každej práci body od 0-10 v 4 kritériách hodnotenia (výtvarné spracovanie, počítačové spracovanie, originalita a posolstvo).

Výsledky súťaže a ukážky prác si môžete pozrieť v prílohe.