publikoval admin , piatok, 10/02/2023 - 12:44

Dobrý deň vážení rodičia a kolegovia,

aj tohto roku by sme Vás chceli poprosiť v mene občianskeho združenia: Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole informačných technológií o 2% z Vašich daní z príjmov.
Splnili sme registračné povinnosti ako prijímateľ podielu zaplatenej dane pre rok 2022.
POZOR PROSÍM jedná sa o nové združenie, teda sa menia aj údaje.
Nový názov: Rodičovské združenie pri Strednej odbornej škole informačných technológií
Nové IČO: 54245699

Postup poukázania podielu zaplatenej dane je zverejnený na stránke školy, líši sa podľa toho, či ste príjem dosiahli ako živnostník, zamestnanec alebo firma.

Firmy a živnostníci poukazujú prostredníctvom daňového priznania do 31.03.2023 resp. v predĺženej lehote ( 30.06.23 / 30.09.23).

Ak ste zamestnanec, svoj podiel zaplatenej dane nám môžete poukázať na tlačive priloženom v prílohe ( Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 2022), ktoré je potrebné zaslať na daňový úrad do 30.04.2023 spolu s Potvrdením o zaplatení dane ( to vystaví váš zamestnávateľ).

Prostriedky budú použité podľa stanov Združenia v súlade so schváleným rozpočtom.

ďakujeme
za RZ Andrea Brocková