Organizácia školského roka - termínový kalendár hlavných činností na SOŠ  v školskom roku 2018/2019

 

Zasadnutia pedagogických rád:

23.08.2018      štvrtok            úvodná PR
15.11.2018      štvrtok            klasifikačná porada za 1. štvrťrok
24.01.2019      štvrtok            klasifikačná porada za 1. polrok
16.04.2019      utorok             klasifikačná porada za 3. štvrťrok
09.05.2019      štvrtok            klasifikačná porada 4. ročníkov za 2. polrok
24.06.2019      pondelok        klasifikačná porada za 2. polrok
28.06.2019      piatok             vyhodnocovacia pedagogická rada

 

Zasadnutia PG 3:

01.10.2018 pondelok
05.11.2018 pondelok
03.12.2018 pondelok
14.01.2019 pondelok
04.02.2019 pondelok
04.03.2019 pondelok
08.04.2019 pondelok
06.05.2019 pondelok
03.06.2019 pondelok

Náhradný termín maturitných skúšok:

06.09.2018 – externá časť MS

18.09.2019 – interná časť MS

 

Vyučovanie:

Školský rok začína 01.09.2018
Školské vyučovanie v 1. polroku začína 03.09.2018 – pondelok
   končí 31.01.2019 – štvrtok
Školské vyučovanie v 2. polroku začína 04.02.2019 - pondelok
    končí 28.06.2019 – piatok

Školské prázdniny:

Jesenné prázdniny:
začínajú 31.10.2018 – streda
končia 02.11.2018 – piatok
vyučovanie začína 05.11.2018 – pondelok

Vianočné prázdniny:
začínajú 24.12.2018 – pondelok
končia 07.01.2019 – pondelok
vyučovanie začína 08.01.2019 – utorok

 

Polročné prázdniny:
dňa 01.02.2019 – piatok
vyučovanie začína 04.02.2019 - pondelok

 

Jarné prázdniny:
začínajú 18.02.2019 – pondelok
končia 22.02.2019 - piatok
vyučovanie začína 25.02.2019 - pondelok

 

Veľkonočné prázdniny:
začínajú 18.04.2019 – štvrtok
končia 23.04.2019 – utorok
vyučovanie začína 24.04.2019 - streda

 

Letné prázdniny:
začínajú 01.07.2019 - pondelok
končia 30.08.2019 - piatok
vyučovanie začína 02.09.2019 - pondelok

Vydávanie vysvedčení:

31.01.2019 – štvrtok - polročné
28.06.2019 – piatok – koncoročné

Termíny zasadnutí združenia rodičov:

26.09.2018          streda             plenárne zasadnutie + triedne schôdze o 16,00 hod.
09.01.2019          streda             triedne schôdze o 16,30 hod.
10.04.2018          streda             triedne schôdze o 16,30 hod.
05.06.2019          streda             triedne schôdze o 16,30 hod.

Prijímacie konanie – denné štúdium:

I. kolo 13.05.2019 a 16.05.2019 (pondelok a štvrtok)
II. kolo – 18.06.2019 (utorok)

Prijímacie konanie - vyššie odborné vzdelávanie:

I. kolo 18.06.2019 (utorok)
II. kolo – 22.08.2019 (štvrtok)

Maturitné skúšky:

12.03.2019 – EČ + PFIČ slovenský jazyk a literatúra - utorok
13.03.2019 – EČ + PFIČ anglický jazyk a nemecký jazyk - streda
14.03.2019 – EČ + PFIČ matematika – štvrtok                                                                  

24.04. – 26.04.2019 – PČ OZ MS (streda - piatok)
20.05.-24.05.2019  – ústna forma IČ

Vyradenie študentov:

28.05.2019 - utorok

Porady úseku TV:

03.10.2018 streda
07.11.2018 streda
05.12.2018  streda
09.01.2019 streda
06.02.2019 streda
06.03.2019 streda
10.04.2019 streda
15.05.2019 streda
05.06.2019 streda

 

Kurz na ochranu zdravia a života:

22.05.2019 - 24.05.2019