Vedenie školy

 

Riaditeľka školy:

Ing. Elena Tibenská

 

Zástupkyne riaditeľky:

Ing. Janka Sabová, pre teoretické vyučovanie

Ing. Marta Bieleková, pre praktické vyučovanie

 

Zriaďovateľ:

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratóna mieru 1, 042 66 Košice

 

Vedúci úseku ekonomických a technických činností

Bc. Ida Kerekešová

 

Výchovný  poradca

Mgr. Lenka Kurianová

 

Školský psychológ / Kariérny  poradca

Mgr. Daniela Kandráčová 

 

Vedúca školskej jedálne

Ing. Nataša Tekáčová

 

Vedúca výchovy mimo vyučovania

Mgr. Danica Cibulová